ImHuset :: Skjern · Bestyrelsen
Hans Larsen

Formand

 • Mødeudvalg
 • Cafe hjerterum
 • Annoncering

Jens Kr. Pedersen

Næstformand

 • Husudvalg
 • ImHusets bibelkreds

 

 

 

Mona Andersen

Kasserer

 • Kontakt til Esther Korsgaard

Lona Pedersen

Sekretær

Gurli Rahbek

Bestyrelsesmedlem

 • Kontakt Kid's Corner
 • Kontakt til "Husmor" og Lilly Tang

 

 

 

Bjarne Thomsen

Bestyrelsesmedlem

 • Kontakt til Katja
 • IMU/Teen/Junior

 

 

 

Jonas Rughave Hørning

Bestyrelsesmedlem

 • Mødeudvalg
 • Opsætning af 1/2 års program
 • PC styring
 • Turnus for velkomst ved døren

Bibelord fra JesusNet

  • Skjern IM
  • Skjern Missionshus
  • Finderupsvej 25
  • 6900 Skjern